Det er typisk Jesus å si «I’ll be back»- Lekendelett - Bibelpod - Episode 40

January 8, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 13.24-27? 

Når Menneskesønnen kommer

24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.

26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Det er typisk Jesus å advare - Lekendelett - Bibelpod - Episode 39

January 7, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 13.14-23? 

14 Når dere ser det motbydelige som ødelegger, stå der det ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 15 Den som er på taket, må ikke gå ned og inn i huset for å ta med seg noe, 16 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 17 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 18 Og be om at det ikke må skje om vinteren!

19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli. 20 Om ikke Herren forkortet de dagene, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet de dagene.

21 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Hva venter oss i fremtiden? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 38

January 4, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 13.3-13?

3 Da han satt på Oljeberget rett overfor tempelet og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham: 4 «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på at alt dette skal fullbyrdes?»

5 Jesus begynte da med å si: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 6 Mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg!’ Og de skal villede mange. 7 Når dere hører om kriger og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene.

9 Vær på vakt! De skal utlevere dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene, og for min skyld skal dere stilles fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

11 Men når de arresterer dere og fører dere for retten, så vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den hellige ånd. 12 Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. 13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Hva bygger du livet ditt på? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 37

January 3, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 13.1-2

JESUS TALER OM DE TIDER SOM SKAL KOMME

Tempelet skal ødelegges

1 Da Jesus var på vei ut fra tempelet, sa en av disiplene til ham: «Se, Mester! For noen steiner og for noen byggverk!» 2 Han svarte: «Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Lekendelett solo-episode - Mål for 2019

January 2, 2019

Jeg tror 2019 blir et veldig spennende år!

Både på hjemmebane, jobb og her i podcasten. 

Følger du med på bloggen min har du kanskje fått med deg noen tanker om målene for 2019. 

Her deler jeg litt om disse målene (https://www.lekendelett.net/mine-mal-for-2019/) pluss noen flere. 

Vil du hjelpe meg med å komme i mål? 

Del dine tanker med meg via den kanalen som passer best for deg: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Ønsker deg alt godt for det nye året. 

00:0000:00

Skeptikerens guide til julen - Et Lekendelett intervju med Bjørn Hinderaker

December 19, 2018

Med dette intervjuet med "Skeptikerens guide til julen", Bjørn Hinderaker, vil vi jeg ønske deg en velsignet God Jul!

Vil du ser hele videoserien med Bjørn?

Du finner den her:

Har du tips eller ønsker om tema jeg skal ta opp i 2019, eller personer jeg skal intervjue?

Send ditt tips til kjetil@lekendelett.net 

00:0000:00

En Lekendelett Juleferie - 4 retninger i Juleevangeliet

December 18, 2018

Nå tar jeg en liten juleferie fra poddingen. 

Men først vil jeg dele noen tanker om 4 retninger eller bevegelser i Juleevangeliet.

God Jul, og et godt nytt podcast år! 

00:0000:00

Tips til kristne ledere i møte med mennesker - Lekendelett intervju med Liv Nesse Amundsen

December 17, 2018

Når jeg leste litt i masteroppgaven til Liv Nesse Amundsen fikk jeg mange ting å tenke på. 

Kanskje vil du også få noe nytt å tenke på, om du lytter til dette intervjuet? 

 

Her kan du lese masteroppgaven til Liv: 

 

Her er Liv sine tips til kristne ledere i møte med mennesker:

1. Bruk forståelige og erfaringsnære ord.
Voldtekt er ikke samkvem! Vold er ikke avstraffelse! Våg å bruke de orda som beskriver krenkelsene.

2. Vær bevisst!
Ikke tenk at ”vår gode far” er et begrep alle uten videre relaterer seg til. Vit hva vi sier, forklar, og velg gjerne andre bilder også.

3. Ikke la et ullent ”tilgivelseskrav” støte mennesker bort.
Anerkjenn at tilgivelse er vanskelig, anerkjenn at mennesker ikke alltid klarer å tilgi. Vi skal ha Jesus som forbilde, vi er ikke Jesus!

4. Når krenkelser skjer må vi romme dem.
Vit hva som skjer blant unge, vit hva mobbing er, vit hva rus, seksualisert atferd osv er. Ikke bruk skylapper.

5. Undervis om tilgivelse.
Undervis om hva tilgivelse er, ikke kom med lette løsninger. Forklar bønnen i Vår Far, må man tilgi alle krenkelser for å være et Guds barn? Vis at Gud er på de svakes side.

6. Trosopplæringen må ha kunnskap.
Ikke alle barn har det bra. Når vi sier barn kan komme til Jesus med alt, forventer de en kjapp løsning. Vit hva vi sier. Velg sanger av klokskap; som et barn kommer hjem om kvelden… ikke alle favner er like trygge. Jesus spør om du er tøff nok til å møte mobberne med et smil: Vi må ha kunnskap om mobbing. Mobbing er veldig alvorlig, vi må ikke skape tilleggsbyrder!

7. Ha klare rutiner og retningslinjer i samtaler med sårbare mennesker.
Vær tilstede for den enkelte. Lytt, ikke tving den andre til å tilgi.

 

Du finner Liv på:

 

Ta gjerne kontakt om du har tanker eller innspill til temaet vi snakker om. 

Musikk: 

Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

00:0000:00

Det er Typisk Jesus å se de som ingen andre legger merke til - Lekendelett - Bibelpod - Episode 36

December 16, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.41-44? 

Den fattige enkens gave

41 Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42 Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Det er Typisk Jesus å avsløre selvopptatthet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 35

December 15, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.37b-40? 

Advarsel mot de skriftlærde

Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38 og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39 sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 40 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00