Mikrofontest - Røde NTG3 - En lekendelett test

February 19, 2019

I dag fikk jeg en ny Røde NTG3 i posten. 

Da er steg 1 mot bedre podcast-studio på hjemmekontoret i boks. 

(Beisen er også i boks, men der skal den ikke være så lenge.) 

Her kan du høre en liten lydtest med mikrofonen - Røde NTG3.

Hva synes du?

Tror jeg kan plassere den enda bedre, og justere litt på lydkortet, men til å være den første testen er jeg ganske fornøyd. 

Hva sier du? 

Takk til de som har støttet prosjektet til nå via fnd.uz/preik og via Vipps til Preik.tv (132353).

Har du tatt mot til deg? - Bibelpod - Episode 56

February 18, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.42-47?

Jesus blir gravlagt

42 Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43 Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp.

44 Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45 Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket.

46 Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47 Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Et stengsel som ble fjernet - Bibelpod - Episode 55

February 15, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.33-41?

Jesus dør

33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36 Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.»

37 Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Hvordan responderer du? Bibelpod - Episode 54

February 13, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.20-32?

Jesus blir korsfestet

Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21 Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».

27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28 *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.• 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31 På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Blir du med?

February 12, 2019

Dersom du synes det er viktig med godt innhold i lyd– og videoformat, håper jeg at du vil støtte dette prosjektet.

Nå er mye bra utstyr på plass på denne siden av hjemmekontoret mitt.
En stor takk til alle som var med og støttet dette i sist Bidra-kampanje.

Men på denne siden ser ikke alt like bra ut:

Jeg har derfor fått sjefen i ImF-UNG med på en liten Bidra-kampanje til.

Sånn at det på sik kanskje kan se ca. slik ut

NB: Jeg har ikke like god plass, og ikke så stort budsjett som Robert Shaw hadde (bilde er fra hans studio, og det er brukt med tillatelse). 

Hvorfor fikse på studio?

Det er flere grunner til at jeg vil gjøre noen endringer.

a) For å få bedre lydforhold. Gardiner, teppe, møbler og interiør kan være med å dempe klangen i rommet slik at lyden blir bedre.

b) Jeg vil kunne ta opp flere gode podcast-intervju her hjemme.

c) Vi ønsker å filme flere typer video, ikke bare andakter til preik.tv.

Hva står på ønskelisten?

Jeg har en ganske lang ønskeliste. Den kan du se på bidra.no.

Det viktigste er en ny mikrofon, slik at jeg har 2 like mikrofoner til opptak.

Beis til veggen har jeg allerede fått sponset.

Resten av listen får jeg ta litt gradvis alt etter hvor mange som vil være med å bidra.

Hvordan er det med deg?

Har du tro på at vi bør satse videre på produksjon av video og lyd?

I tilfelle har du nå en god mulighet til å løfte nivået i ImF-UNG flere hakk.

Klikk deg inn på Bidra.no og støtt prosjektet der.

Eller du kan Vippse til Preik.tv: 132353
(NB: Merk beløpet: Studio)

Det er typisk Jesus å gi livet for vennene sine - Bibelpod - Episode 53

February 11, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.16-20?

Soldatene spotter Jesus

16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans.

18 Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Stå imot gruppepress - Bibelpod - Episode 52

February 7, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.1-15?

Jesus for Pilatus

Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. 2 Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.»

3 Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4 Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5 Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.

6 Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7 En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret.

8 Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9 svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10 For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus.

11 Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12 Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13 «Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14 Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!»

15 Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Fornekter du Jesus? - Bibelpod - Episode 51

February 4, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.66-72? 

Peter fornekter

Jesus 66 Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, 67 og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68 Men han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, *og hanen gol.•

69 Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av dem.» 70 Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» 71 Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.»

72 I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Hvem var Jesus? - Bibelpod - Episode 50

February 1, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.53-65? 

Jesus for Det høye råd

53 De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54 Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet.

55 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. 56 Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens.

57 Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 58 «Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» 59 Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene.

60 Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61 Men han tidde og svarte ikke et ord.

Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62 Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» 63 Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med vitner?

64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. 65 Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Det er typisk Jesus å ikke svikte - Bibelpod - Episode 49

January 31, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.43-52? 

Jesus blir tatt til fange

43 I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 45 Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 46 Så la de hånd på ham og tok ham til fange.

47 En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 48 Men Jesus sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. 49 Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.»

50 Da forlot alle ham og flyktet. 51 En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52 men han slapp linkledet og flyktet naken bort.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson