Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen

Det er typisk Jesus å si «I’ll be back»- Lekendelett - Bibelpod - Episode 40

January 8, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 13.24-27? 

Når Menneskesønnen kommer

24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.

26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson