Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen

Det er typisk Jesus å ha en dårlig og en god nyhet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 47

January 23, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.26-31? 

Jesus forutsier Peters fornektelse

26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27 Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. 28 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.»

29 Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31 Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson