Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Det er typisk Jesus å oppsøke de som tenger hjelp - Bibelpod - Episode 71

Det er typisk Jesus å oppsøke de som tenger hjelp - Bibelpod - Episode 71

May 28, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 2.13-17? 

Jesus kaller Levi

13 Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. 14 Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.

15 Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. 16 Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?»

17 Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net  

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Bruker du Bibel-appen YouVersion?

Bruker du Bibel-appen YouVersion?

May 23, 2019

Her får du et lekendelett intervju med Jeff Moore i YouVersion

Her får du litt av historien bak prosjektet og du får gode tips om hvordan du kan bruke denne fantastiske Bibel-appen. 

Sjekk ut:

https://www.youversion.com

Last ned appen her:

https://www.youversion.com/the-bible-app/ 

En lekendelett oppdatering fra Jesus.net konferansen

En lekendelett oppdatering fra Jesus.net konferansen

May 19, 2019

Denne uken er jeg på tur til Nederland. 

Jesus.net har sin konferanse her og jeg er på plass for å lære, dele og bygge relasjoner. 

Her er en litt oppdatering om det som skjer. 

 

Extended Version - Bibelpod 70

Extended Version - Bibelpod 70

May 13, 2019

Noen ganger må det poddes litt mer enn i 3-5 minutt. 

Her er en "extended version" episode, med noen flere tanker til teksten i Evangeliet etter Markus 2.1-12. 

+ Noen flere "bonus tanker" 

Håper det er ok... 

Noen ganger i livet har vi behov for at andre bærer oss -  Bibelpod - Episode 70

Noen ganger i livet har vi behov for at andre bærer oss - Bibelpod - Episode 70

May 13, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 2.1-12?

Den lamme mannen

1 Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. 4 Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»

6 Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 7 «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» 8 Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? 9 Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – 11 «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net  

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Klarer du å holde tett? - Bibelpod - Episode 69

Klarer du å holde tett? - Bibelpod - Episode 69

May 7, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 1.40-45?

Den spedalske mannen

40 En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41 Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 42 Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 43 Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. 44 «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» 45 Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net  

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Det er lurt å oppsøke et øde sted - Bibelpod - Episode 68

Det er lurt å oppsøke et øde sted - Bibelpod - Episode 68

May 6, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 1.35-39?

Jesus ber og forkynner

35 Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. 36 Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37 og da de fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» 38 Men han sa til dem: «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.» 39 Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net  

Music by https://www.soundcloud.com/ikson