Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Lekendelett intervju med Geir Sakseid - 5 råd til deg som vurderer å bli prest eller pastor

Lekendelett intervju med Geir Sakseid - 5 råd til deg som vurderer å bli prest eller pastor

February 28, 2019

Det var veldig kjekt å ha besøk av Geir Sakseid her på hjemmekontoret mitt. 

Vi fikk pratet litt om livet som misjonær, pastor og prest. 

Håper at du vil lytte til denne samtalen. 

Og vurderer du en tjeneste som prest eller pastor kan du få med deg 5 råd fra Geir på veien videre. 

Her kan du lese bloggen til Geir:

http://presteprat.blogspot.com 

Musikk: 

Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

 

Det er typisk Jesus å inkludere alt - Bibelpod - Episode 59

Det er typisk Jesus å inkludere alt - Bibelpod - Episode 59

February 27, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 16.15-18?

Disiplenes oppdrag

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Aktuell bok:

Gjør som Gud - bli menneske Stefan Gustavsson

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

2 ting jeg vil dele med deg

2 ting jeg vil dele med deg

February 27, 2019

Punkt 1: Studio

Nå er det bare 1 dag igjen av Bidra-kampanjen. 

Så skulle du ha lyst til å støtte fiksing av studio her på hjemmekontoret, kan du sjekke ut: fnd.uz/preik 

Punkt 2: Ny podcast - MELT-Podden 

Nå har vi laget en ny podcast som jeg håper at du vil abonnere på. 

MELT Visjon:
Vi vil samle, inspirere og utruste de som jobber med media og kommunikasjon til å spre Guds rike, der de er, med sine verktøy.

Du finner MELT-podden f.eks. på

 

Synes du at det er vanskelig å tro på Jesu oppstandelse? - Bibelpod - Episode 58

Synes du at det er vanskelig å tro på Jesu oppstandelse? - Bibelpod - Episode 58

February 25, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 16.9-14? 

9 Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10 Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11 Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.

12 Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13 Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller. 14 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Aktuelle bøker:

Skeptikerens guide til Jesus – del 2

The Case for the Resurrection of Jesus

The Resurrection of the Son of God

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Har du utforsket Jesu oppstandelse? - Bibelpod - Episode 57

Har du utforsket Jesu oppstandelse? - Bibelpod - Episode 57

February 20, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 16.1-8?

Jesus står opp

Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?»

4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.

6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’»

8 Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Aktuelle bøker:

Skeptikerens guide til Jesus – del 2

The Case for the Resurrection of Jesus

The Resurrection of the Son of God

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Mikrofontest - Røde NTG3 - En lekendelett test

Mikrofontest - Røde NTG3 - En lekendelett test

February 19, 2019

I dag fikk jeg en ny Røde NTG3 i posten. 

Da er steg 1 mot bedre podcast-studio på hjemmekontoret i boks. 

(Beisen er også i boks, men der skal den ikke være så lenge.) 

Her kan du høre en liten lydtest med mikrofonen - Røde NTG3.

Hva synes du?

Tror jeg kan plassere den enda bedre, og justere litt på lydkortet, men til å være den første testen er jeg ganske fornøyd. 

Hva sier du? 

Takk til de som har støttet prosjektet til nå via fnd.uz/preik og via Vipps til Preik.tv (132353).

Har du tatt mot til deg? - Bibelpod - Episode 56

Har du tatt mot til deg? - Bibelpod - Episode 56

February 18, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.42-47?

Jesus blir gravlagt

42 Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43 Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp.

44 Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45 Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket.

46 Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47 Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Et stengsel som ble fjernet - Bibelpod - Episode 55

Et stengsel som ble fjernet - Bibelpod - Episode 55

February 15, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.33-41?

Jesus dør

33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36 Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.»

37 Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Hvordan responderer du? Bibelpod - Episode 54

Hvordan responderer du? Bibelpod - Episode 54

February 13, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 15.20-32?

Jesus blir korsfestet

Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21 Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».

27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28 *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.• 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31 På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Nettkurs om Jesus: 

https://kurs.omgud.net/Skeptikerens-guide-til-Jesus 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Blir du med?

Blir du med?

February 12, 2019

Dersom du synes det er viktig med godt innhold i lyd– og videoformat, håper jeg at du vil støtte dette prosjektet.

Nå er mye bra utstyr på plass på denne siden av hjemmekontoret mitt.
En stor takk til alle som var med og støttet dette i sist Bidra-kampanje.

Men på denne siden ser ikke alt like bra ut:

Jeg har derfor fått sjefen i ImF-UNG med på en liten Bidra-kampanje til.

Sånn at det på sik kanskje kan se ca. slik ut

NB: Jeg har ikke like god plass, og ikke så stort budsjett som Robert Shaw hadde (bilde er fra hans studio, og det er brukt med tillatelse). 

Hvorfor fikse på studio?

Det er flere grunner til at jeg vil gjøre noen endringer.

a) For å få bedre lydforhold. Gardiner, teppe, møbler og interiør kan være med å dempe klangen i rommet slik at lyden blir bedre.

b) Jeg vil kunne ta opp flere gode podcast-intervju her hjemme.

c) Vi ønsker å filme flere typer video, ikke bare andakter til preik.tv.

Hva står på ønskelisten?

Jeg har en ganske lang ønskeliste. Den kan du se på bidra.no.

Det viktigste er en ny mikrofon, slik at jeg har 2 like mikrofoner til opptak.

Beis til veggen har jeg allerede fått sponset.

Resten av listen får jeg ta litt gradvis alt etter hvor mange som vil være med å bidra.

Hvordan er det med deg?

Har du tro på at vi bør satse videre på produksjon av video og lyd?

I tilfelle har du nå en god mulighet til å løfte nivået i ImF-UNG flere hakk.

Klikk deg inn på Bidra.no og støtt prosjektet der.

Eller du kan Vippse til Preik.tv: 132353
(NB: Merk beløpet: Studio)