Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Det er typisk Jesus å ikke svikte - Bibelpod - Episode 49

Det er typisk Jesus å ikke svikte - Bibelpod - Episode 49

January 31, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.43-52? 

Jesus blir tatt til fange

43 I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 45 Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 46 Så la de hånd på ham og tok ham til fange.

47 En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 48 Men Jesus sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. 49 Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.»

50 Da forlot alle ham og flyktet. 51 En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52 men han slapp linkledet og flyktet naken bort.

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Gratis DVD med «Velkommen hjem» - Lekendelett intervju med meg på pTro

Gratis DVD med «Velkommen hjem» - Lekendelett intervju med meg på pTro

January 29, 2019

Av og til sniker jeg meg inn i diverse program på «vanlig» radio. 

Her er et lite intervju med meg på pTro.

Sånn i tilfelle du ikke fikk det med deg live, kan du nå lytte til det her på podcasten :-) 

Det er typisk Jesus å be - Lekendelett - Bibelpod - Episode 48

Det er typisk Jesus å be - Lekendelett - Bibelpod - Episode 48

January 29, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.32-42? 

I Getsemane

32 Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» 33 Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, 34 og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» 35 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig.

36 Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 37 Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? 38 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»

39 Igjen gikk han bort og ba med samme ord. 40 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham.

41 Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

10 tips til deg som vil forstå Bibelen bedre - Lekendelett Intervju med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no

10 tips til deg som vil forstå Bibelen bedre - Lekendelett Intervju med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no

January 24, 2019

I dette intervjuet blir du litt bedre kjent med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no.

Sjekk ut:

Her er de 10 tipsene til deg som vil forstå Bibelen bedre som vi snakker om i podcasten:

Det er typisk Jesus å ha en dårlig og en god nyhet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 47

Det er typisk Jesus å ha en dårlig og en god nyhet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 47

January 23, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.26-31? 

Jesus forutsier Peters fornektelse

26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27 Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. 28 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.»

29 Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31 Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Det er typisk Jesus å invitere til måltid - Lekendelett - Bibelpod - Episode 46

Det er typisk Jesus å invitere til måltid - Lekendelett - Bibelpod - Episode 46

January 22, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.22-25? 

Nattverden

22 Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Ta imot, dette er min kropp.» 23 Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. 24 Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. 25 Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Lekendelett intervju med Erling Thu om den nye podcasten «Solveig og Erling Podcast»

Lekendelett intervju med Erling Thu om den nye podcasten «Solveig og Erling Podcast»

January 22, 2019

Slik beskriver Solveig og Erling podcasten sin: 

«Vi deler frå livet og fellesskapet med Gud og menneske. Vi tek opp aktuelle emne og deler innsikt og visdom frå eit langt liv.»

Du finner podcasten her: https://solveigogerling.podbean.com 

 

Det er typisk Jesus å ha en plan - Lekendelett - Bibelpod - Episode 45

Det er typisk Jesus å ha en plan - Lekendelett - Bibelpod - Episode 45

January 21, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.12-21? 

Det siste måltidet

12 På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid?»

13 Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, 14 og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ 15 Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.»

16 Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. 17 Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv.

18 Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg.» 19 Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?» 20 Han svarte: «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. 21 For Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Er du politisk engasjert? - Et Lekendelett intervju med Torbjørn Brosvik

Er du politisk engasjert? - Et Lekendelett intervju med Torbjørn Brosvik

January 17, 2019

I dette intervjuet med Torbjørn Brosvik får du høre mer om:

  • Historien til Torbjørn Brosvik
  • Hvorfor kristne (og andre) bør engasjere seg politisk 
  • Det beste og mest utfordrende med å være lokalpolitiker 
  • Hvordan Stord kunne sett ut om 4 år, dersom KrF fikk stor oppslutning.
  • Hva som skjer i KrF fremover

Vi tar også en liten runde innom oppstarten til Torghatten på ferjesambandet Sandvikvåg - Halhjem:

https://www.stord24.no/sidan-nyttar-er-kvar-niande-ferjeavgang-blitt-kansellert/   

 

Les mer om Stord KrF:

 

Ta gjerne kontakt om du har tanker eller innspill til temaet vi snakker om. 

Musikk: 

Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

Har du blitt ghostet? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 44

Har du blitt ghostet? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 44

January 16, 2019

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 14.10-11

Judas tilbyr seg å forråde Jesus

10 Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. 11 De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson