Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Skeptikerens guide til julen - Et Lekendelett intervju med Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til julen - Et Lekendelett intervju med Bjørn Hinderaker

December 19, 2018

Med dette intervjuet med "Skeptikerens guide til julen", Bjørn Hinderaker, vil vi jeg ønske deg en velsignet God Jul!

Vil du ser hele videoserien med Bjørn?

Du finner den her:

Har du tips eller ønsker om tema jeg skal ta opp i 2019, eller personer jeg skal intervjue?

Send ditt tips til kjetil@lekendelett.net 

En Lekendelett Juleferie - 4 retninger i Juleevangeliet

En Lekendelett Juleferie - 4 retninger i Juleevangeliet

December 18, 2018

Nå tar jeg en liten juleferie fra poddingen. 

Men først vil jeg dele noen tanker om 4 retninger eller bevegelser i Juleevangeliet.

God Jul, og et godt nytt podcast år! 

Tips til kristne ledere i møte med mennesker - Lekendelett intervju med Liv Nesse Amundsen

Tips til kristne ledere i møte med mennesker - Lekendelett intervju med Liv Nesse Amundsen

December 17, 2018

Når jeg leste litt i masteroppgaven til Liv Nesse Amundsen fikk jeg mange ting å tenke på. 

Kanskje vil du også få noe nytt å tenke på, om du lytter til dette intervjuet? 

 

Her kan du lese masteroppgaven til Liv: 

 

Her er Liv sine tips til kristne ledere i møte med mennesker:

1. Bruk forståelige og erfaringsnære ord.
Voldtekt er ikke samkvem! Vold er ikke avstraffelse! Våg å bruke de orda som beskriver krenkelsene.

2. Vær bevisst!
Ikke tenk at ”vår gode far” er et begrep alle uten videre relaterer seg til. Vit hva vi sier, forklar, og velg gjerne andre bilder også.

3. Ikke la et ullent ”tilgivelseskrav” støte mennesker bort.
Anerkjenn at tilgivelse er vanskelig, anerkjenn at mennesker ikke alltid klarer å tilgi. Vi skal ha Jesus som forbilde, vi er ikke Jesus!

4. Når krenkelser skjer må vi romme dem.
Vit hva som skjer blant unge, vit hva mobbing er, vit hva rus, seksualisert atferd osv er. Ikke bruk skylapper.

5. Undervis om tilgivelse.
Undervis om hva tilgivelse er, ikke kom med lette løsninger. Forklar bønnen i Vår Far, må man tilgi alle krenkelser for å være et Guds barn? Vis at Gud er på de svakes side.

6. Trosopplæringen må ha kunnskap.
Ikke alle barn har det bra. Når vi sier barn kan komme til Jesus med alt, forventer de en kjapp løsning. Vit hva vi sier. Velg sanger av klokskap; som et barn kommer hjem om kvelden… ikke alle favner er like trygge. Jesus spør om du er tøff nok til å møte mobberne med et smil: Vi må ha kunnskap om mobbing. Mobbing er veldig alvorlig, vi må ikke skape tilleggsbyrder!

7. Ha klare rutiner og retningslinjer i samtaler med sårbare mennesker.
Vær tilstede for den enkelte. Lytt, ikke tving den andre til å tilgi.

 

Du finner Liv på:

 

Ta gjerne kontakt om du har tanker eller innspill til temaet vi snakker om. 

Musikk: 

Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

Det er Typisk Jesus å se de som ingen andre legger merke til - Lekendelett - Bibelpod - Episode 36

Det er Typisk Jesus å se de som ingen andre legger merke til - Lekendelett - Bibelpod - Episode 36

December 16, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.41-44? 

Den fattige enkens gave

41 Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42 Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Det er Typisk Jesus å avsløre selvopptatthet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 35

Det er Typisk Jesus å avsløre selvopptatthet - Lekendelett - Bibelpod - Episode 35

December 15, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.37b-40? 

Advarsel mot de skriftlærde

Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38 og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39 sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 40 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Det er Typisk Jesus å overgå alle forventninger - Lekendelett - Bibelpod - Episode 34

Det er Typisk Jesus å overgå alle forventninger - Lekendelett - Bibelpod - Episode 34

December 14, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.35-37? 

Hvem Messias er

35 Mens Jesus underviste på tempelplassen, tok han til orde og sa: «Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn?

36 David selv har jo sagt ved Den hellige ånd: ‘ Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.’

37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?»

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Lekendelett intervju med Tom Arne Møllerbråten - Tro under tvil

Lekendelett intervju med Tom Arne Møllerbråten - Tro under tvil

December 13, 2018

Tom Arne Møllerbråten deler noen tanker om livet som lærer på Sagavoll Folkehøgskole, om trosforsvar og tvil. 

Vil du sjekke ut boken hans finner du den her:

Du finner diverse seminar med Tom Arne på SnakkOmTro:

Vil du sjekke ut Sagavoll Folkehøgskole?

NB: Ikke sponset!

 

Musikk: Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

Hva er det mest grunnleggende problemet i verden? Lekendelett - Bibelpod - Episode 33

Hva er det mest grunnleggende problemet i verden? Lekendelett - Bibelpod - Episode 33

December 12, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.28-34? 

Det første budet

28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?»

29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ 31 Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.»

32 Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. 33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.»

34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Besøk gjerne: 

https://omgud.net 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Tror du på oppstandelsen? Lekendelett - Bibelpod - Episode 32

Tror du på oppstandelsen? Lekendelett - Bibelpod - Episode 32

December 11, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.18-27?

De dødes oppstandelse

18 Det kom noen saddukeere til ham, de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål:

19 «Mester!» sa de, «Moses har gitt oss denne forskriften: Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ætt oppe. 20 Nå var det sju brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn. 21 Den nest eldste giftet seg da med henne, men også han døde barnløs, og på samme vis gikk det med den tredje. 22 Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av dem alle døde kvinnen. 23 Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem av dem skal da ha henne som kone? Alle sju har jo vært gift med henne.»

24 Jesus svarte dem: «Dere farer vill! Og skjer ikke det fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt? 25 For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen. 26 Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

 

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

Podcast-tips:

Ask NT Wright Anything
https://www.premierchristianradio.com/Podcasts/Ask-NT-Wright-Anything 

Bok-tips:

Gjør som Gud – bli menneske 
https://snakkomtro.com/gjor-som-gud-bli-menneske/  

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

Hva ser du i speilet? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 31

Hva ser du i speilet? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 31

December 10, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.13-17? 

 

Er det tillatt å betale skatt til keiseren?

13 Siden sendte de noen av fariseerne og herodianerne til ham for at de skulle fange ham i ord. 14 De kom og sa: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og ikke bryr deg om hva andre synes. For du ser ikke på person eller rang, men lærer sant om hva som er Guds vei: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» 15 Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres og sa til dem: «Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar og la meg få se den!» 16 De ga ham en, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. 17 Da sa Jesus til dem: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» Og de undret seg over ham.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson