Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Det er typisk Jesus å tjene andre - Lekendelett - Bibelpod - Episode 23

Det er typisk Jesus å tjene andre - Lekendelett - Bibelpod - Episode 23

November 30, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.35-45? 

Ikke herske, men tjene

35 Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss.» 36 «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. 37 De svarte: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.»

38 Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» 39 «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»

41 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes.

42 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 44 og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. 45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Det er typisk Jesus å sette seg hårete mål - Lekendelett - Bibelpod - Episode 22

Det er typisk Jesus å sette seg hårete mål - Lekendelett - Bibelpod - Episode 22

November 29, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.32-34?

Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse

32 De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med, var redde. Da tok han på ny de tolv til side og begynte å tale om det som skulle hende ham: 33 «Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, 34 og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham i hjel. Og tre dager etter skal han stå opp.»

Bonus episode: Intervju med Chris Duwe om årets Julekalender

Bonus episode: Intervju med Chris Duwe om årets Julekalender

November 28, 2018

I dag måtte jeg ha en prat med Chris Duwe om årets Julekalender! 

Det nærmer seg drastisk 1. desember, og dersom du lyttet til episoden:  5 tips for hvordan barna kan oppdage Jesus i juletiden fikk du med deg at Chris har en ny Julekalender på gang. 

Tror du at han kommer i mål?

Hva blir eventuelt innholdet i kalenderen? 

Og hvordan kan du være med å dele det viktigste med mennesker nå før Jul?

Alt dette får du svar på i dette intervjuet med Chris. 

Vil du støtte markedsføringen av Julekalenderen til Chris?

Da kan du Vippse til 93077026 eller du kan støtte via Bidra.no

Her kan du se Julekalenderen:

 

Det er typisk Jesus å avsløre hjerteproblem - Lekendelett - Bibelpod - Episode 21

Det er typisk Jesus å avsløre hjerteproblem - Lekendelett - Bibelpod - Episode 21

November 28, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10. 17-31?

Jesus og den rike mannen

17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 19 Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» 20 Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 21 Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22 Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. 23 Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» 24 Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor vanskelig det er *for dem som stoler på rikdom,• å komme inn i Guds rike. 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» 26 Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» 27 Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» 28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» 29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. 31 Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Det er typisk Jesus å ta seg tid til de som andre avviser - Lekendelett - Bibelpod - Episode 20

Det er typisk Jesus å ta seg tid til de som andre avviser - Lekendelett - Bibelpod - Episode 20

November 27, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.13-16?

Jesus og barna

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Det er typisk Jesus å argumentere ut fra design - Lekendelett - Bibelpod - Episode 19

Det er typisk Jesus å argumentere ut fra design - Lekendelett - Bibelpod - Episode 19

November 26, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.1-12?

1 Han brøt opp derfra og kom til Judea og til landet bortenfor Jordan. Folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som han pleide. 2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve. 3 «Hva har Moses påbudt dere?» sa han. 4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.» 5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, 8 og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. 9 Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra mannen sin og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.»

Er det typisk Jesus å overdriv? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 18

Er det typisk Jesus å overdriv? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 18

November 23, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 9.43-50?

Stå fast i fristelse

43 Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, 44 *der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.• 45 Og om foten din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, 46 *der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.• 47 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, 48 der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner. 49 For hvert menneske skal saltes med ild, *og ethvert offer skal saltes med salt.• 50 Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal dere da gjøre det salt igjen? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!»

Er det typisk Jesus å være litt mafia? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 17

Er det typisk Jesus å være litt mafia? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 17

November 22, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 9.38-42?

For eller mot

38 Johannes sa til ham: «Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke var i følge med oss.» 39 Men Jesus svarte: «Dere skal ikke hindre ham! For ingen som gjør en mektig gjerning i mitt navn, kan straks etter si noe vondt om meg. 40 Den som ikke er mot oss, er med oss. 41 Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn. 42 Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen.

Bonus episode: Hvorfor holde på med en Bibelpod? Pluss litt om statistikk og sånt

Bonus episode: Hvorfor holde på med en Bibelpod? Pluss litt om statistikk og sånt

November 21, 2018

I dag bikket podcasten 6000 nedlastinger 

Det må jo "feires" med en liten bonus episode. 

I denne episoden deler jeg litt om hvorfor jeg startet med Bibelpodden og noen tanker om statistikk osv. 

Hører gjerne fra deg om hva du tenker om dette! 

Det er typisk Jesus å snu opp ned på våre perspektiv - Lekendelett - Bibelpod - Episode 16

Det er typisk Jesus å snu opp ned på våre perspektiv - Lekendelett - Bibelpod - Episode 16

November 21, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 9.33-37

Hvem er den største?

33 De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket om underveis?» 34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. 35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» 36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem: 37 «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.»