Lekendelett Podcast - med Kjetil Fyllingen
Lekendelett intevju med Jarle Haugland om at Familie & Medier tar over  som partner for Jesus.net i Norge

Lekendelett intevju med Jarle Haugland om at Familie & Medier tar over som partner for Jesus.net i Norge

June 17, 2016

I august får jeg delvis en "ny" jobb. Da går jeg inn som leder for Familie & Medier sin satsing på Jesus.net

Jeg skal fortsatt jobbe med Preik.tv (30%) og for Damaris Norge (20%), men 50% av arbeidstiden min vil fra august av være fokusert på å visjonen til Jesus.net!

"Imagine a world with every single person having free access to the Gospel knowing God growing in Jesus and sharing faith easily." 

I dette intervjuet med Jarle får du vite litt om bakgrunnen for at Familie & Medier nå tar over som partner for Jesus.net i Norge. 
Du får også høre litt om hva visjonen er og hvordan vi vil jobbe fremover. 
Jeg håper dette kan være interessant og inspirerende å lytte til, og mest av alt håper jeg at du får lyst til å være med på denne reisen inn i fremtiden!