Hva ser du i speilet? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 31

December 10, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.13-17? 

 

Er det tillatt å betale skatt til keiseren?

13 Siden sendte de noen av fariseerne og herodianerne til ham for at de skulle fange ham i ord. 14 De kom og sa: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og ikke bryr deg om hva andre synes. For du ser ikke på person eller rang, men lærer sant om hva som er Guds vei: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» 15 Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres og sa til dem: «Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar og la meg få se den!» 16 De ga ham en, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. 17 Da sa Jesus til dem: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» Og de undret seg over ham.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Det er typisk Jesus å provosere - Lekendelett - Bibelpod - Episode 30

December 8, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 12.1-12? 

Vinbøndene og arvingen

Så begynte han å tale til dem i lignelser: «En mann plantet en vinmark og satte opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste utenlands. 2 Da tiden kom, sendte han en tjener til bøndene for å få sin del av avlingen. 3 Men de grep ham, skamslo ham og sendte ham tomhendt bort. 4 Siden sendte han en annen tjener til dem. Ham slo de i hodet og hånte. 5 Da sendte han enda en; ham slo de i hjel. Og slik med mange andre: Noen skamslo de, og noen drepte de. 6 Nå hadde han en eneste igjen, sin egen kjære sønn. Til sist sendte han sønnen til dem, for han tenkte: ‘Sønnen min vil de vel ha respekt for.’ 7 Men vinbøndene sa til hverandre: ‘Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.’ 8 Dermed grep de ham, slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården. 9 Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vinbøndene og overlate vingården til andre. 10 Har dere ikke lest dette ordet i Skriften: Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. 11 Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.» 12 Da ville de gjerne ha grepet ham, for de skjønte at det var dem han siktet til med denne lignelsen. Men de var redde for folket, så de forlot ham og gikk sin vei.

 

Vi du støtte Tro & Medier sitt arbeid med omGud.net? 

Da kan du klikke her (aktiv den 8. desember - bursdagen min)

Eller du kan Vippse til omGud.net på Vipps 55256 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Er det typisk Jesus å ikke svare på spørsmål? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 29

December 7, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 11.27-33?

Jesu fullmakt

27 Igjen kom de inn i Jerusalem. Mens han gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham 28 og sa: «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Eller hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre det?» 29 Men Jesus sa til dem: «Jeg vil spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. 30 Johannes-dåpen, var den fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg på det!» 31 De drøftet det med hverandre og sa: «Om vi svarer: ‘Fra himmelen’, vil han si: ‘Hvorfor trodde dere ham da ikke?’ 32 Eller skal vi svare: ‘Fra mennesker’?» Men de fryktet folkemengden, for alle mente at Johannes virkelig var en profet. 33 Så svarte de: «Vi vet ikke.» Da sa Jesus til dem: «Så sier heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette.»

 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Det er typisk Jesus å oppfordre til bønn - Lekendelett - Bibelpod - Episode 28

December 6, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 11.20-26? 

Tro og bønn

20 Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av. 21 Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.» 22 Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud!

23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. 24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.

25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26 *Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.•»

 

Music by https://www.soundcloud.com/ikson 

00:0000:00

Det er typisk Jesus å rydde opp i Guds hus - Lekendelett - Bibelpod - Episode 27

December 5, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 11.15-19? 

Tempelet skal være et bønnens hus

15 Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, 16 og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. 17 Og han lærte dem: «Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.» 18 Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. For de var redd ham fordi folket var overveldet av hans lære. 19 Om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen.

Del gjerne dine tanker med meg!

Du kan ta kontakt via ulike kanaler: https://www.lekendelett.net/kontakt/ 

00:0000:00

Er det typisk Jesus å være litt «hangry»? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 26

December 4, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 11.12-14? 

Fikentreet uten frukt

12 Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten.

13 Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikener.

14 Da sa han til treet: «Aldri mer skal noen spise frukt av deg!» Og disiplene hans hørte det.

 


4 tips til hva en kan gjøre når en ikke forstår en tekst i Bibelen

 1. Be om hjelp til å forstå 
 2. Sjekk henvisningene (Bibelens svar på hyperlenke) 
 3. Sjekk en studiebibel / bibelkommentar 
 4. Spør en erfaren kristen leder 

I dag fikk jeg hjelp av studiebibelen min (her kan du forresten se en gammel "unboxing video" jeg laget når jeg fikk denne studiebibelen). 

Og jeg fikk hjelp av YouTuber Erling Thu, som har laget en video om denne teksten. 

Den videoen kan du se her!

00:0000:00

Er det typisk Jesus å kjøre Tesla? - Lekendelett - Bibelpod - Episode 25

December 3, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 11.1-11?

 

Jesus rir inn i Jerusalem

11 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! 3 Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’» 4 De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. 5 Noen av dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» 6 De svarte som Jesus hadde sagt, og da fikk de gå. 7 Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. 8 Mange bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret på markene omkring. 9 Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: « Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 10 Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» 11 Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.

00:0000:00

Det er typisk Jesus å respondere når noen roper om hjelp - Lekendelett - Bibelpod - Episode 24

December 2, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.46-52?

Den blinde Bartimeus

46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. 47 Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 48 Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 49 Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50 Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51 «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» 52 Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

NB: Du finner "Personlig samtale" på kurs.omGud.net

 

00:0000:00

Lekendelett intervju med Julie Berg - 10 tips til kristne i sosiale medier

December 1, 2018

Episode 100 av en Lekendelett podcast

I dag deler jeg et intervju med en veldig spennende dame, som har mye erfaring med kommunikasjon i Sosiale medier, Julie Berg.

Jeg har utfordret henne til å dele sine sånn ca. 10 beste tips til kristne som vil kommunisere bedre i Sosiale medier.

Hør historien til Julie og bli inspirert! 

10 tips til kristne i sosiale medier:

 1. Finn din stemme
  Hvem er du, og hva har du lyst til å kommunisere?
 2. Vær modigere
  Fortell det du har på hjerte.
 3. Jobb med å løfte det visuelle noen hakk
  Finn godt lys og gode bilder.
 4. Våg å bruke video
  Video fungerer alltid bra!
 5. Bruk Instagram stories
 6. Fortell en god historie
 7. Skap engasjement
  Bruk spørsmål.
 8. Tenk før du poster
  Tilfører dette noen verdi?
  Hvordan vil mottakeren oppleve dette?
 9. Lag mye innhold på en gang
  Da kan du spre det utover i tid.
 10. Nyt øyeblikket
  Du må ikke legge ut alt med en gang. Vær tilstede i øyeblikket.

Her kan du slå følge med Julie på Instagram:

https://www.instagram.com/julieberg_/ 

Musikk: Warm It Up by Arpeggio Creative - licensed under a  Creative Commons License.  

00:0000:00

Det er typisk Jesus å tjene andre - Lekendelett - Bibelpod - Episode 23

November 30, 2018

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 10.35-45? 

Ikke herske, men tjene

35 Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss.» 36 «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. 37 De svarte: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.»

38 Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» 39 «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»

41 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes.

42 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 44 og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. 45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

00:0000:00